Φορολογικές Δηλώσεις – Μαριάννα Λάλλου

logistic4

Υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας:

Φορολογικές Δηλώσεις

Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων , Φ.Π.Α , μισθοδοσία.

Εκτύπωση ταυτότητας πληρωμής φόρων , τελών κυκλοφορίας ,  φορολογικής ενημερότητας , βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων και ηλεκτρονικού παραβόλου.

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία.

Κατάθεση Μισθωτηρίων στο TAXIS.

Συνεργασία με  πεπειραμένους  μηχανικούς ,  συμβολαιογράφους , δικηγόρους  προς επίλυση συναφών ζητημάτων.

Μαριάννα Λάλλου – Τηλέφωνο: 210 51.51.022

Αψού 12 – Αθήνα